Matematička mozgalica koju bi svaki srednjoškolac trebao riješiti, možete li vi?

Ovo je matematička mozgalica koju bi svaki srednjoškolac trebao riješiti, možete li vi?


Rješenje