Pri resornom ministarstvu je formirana Komisija koja je zadužena da nakon sporovedene javne rasprave, koja će se održati u maju, pomenute nacrte uskladi sa novim zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju. Članovi ove komisije su pedagozi, direktori škola, predstavnici sindikata i resornog ministarstva.

Tokom sastanka je istaknuto kako bi pravilnici trebali omogućiti najprije smanjenje broja izostanaka djece, ali i utvrđivanje odgovornost svih aktera u odgojno – obrazovnom procesu.

(Školski.ba)