KS želi smanjiti broj izostanaka djece iz škole i utvrditi odgovornost svih aktera u odgojno – obrazovnom procesu

Sa izrađenim nacrtima pravilnika osnovnih i srednjih škola, koji se tiču praćenja i pravdanja izostanaka iz škole, kao i odgojno disciplinskih mjera prema učenicima jučer su ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića upoznale predstavnice Udruženja pedagoga KS Samela Alagić i Senadija Hadrović.


Pri resornom ministarstvu je formirana Komisija koja je zadužena da nakon sporovedene javne rasprave, koja će se održati u maju, pomenute nacrte uskladi sa novim zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju. Članovi ove komisije su pedagozi, direktori škola, predstavnici sindikata i resornog ministarstva.

Tokom sastanka je istaknuto kako bi pravilnici trebali omogućiti najprije smanjenje broja izostanaka djece, ali i utvrđivanje odgovornost svih aktera u odgojno – obrazovnom procesu.

(Školski.ba)