KS: Odsjek edukacije i rehabilitacije na Pedagoškom fakultetu od septembra 2016.godine

Pokretanje studijskog programa na Pedagoškom fakultetu za educiranje kadrova za rad s djecom s teškoćama u razvoju bio je povod današnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića sa dekanom ovog fakulteta Fatihom Destovićem i direktorima specijalnih obrazovnih ustanova u KS.


Na sastanku je dogovoreno da se izradi elaborat, kako bi se ostvarile neophodne pretpostavke da odsjek krene sa radom od septembra naredne školske godine.

Istaknuto je da se akcent stavi na praktični dio nastave, odnosno da ustanove u kojima se obrazuju ova djeca, budu naučne baze studentima koji će upisati Odsjek edukacije i rehabilitacije na Pedagoškom fakultetu.

Pokretanje ovog odsjeka je od izuzetnog značaja, jer na području Kantona Sarajevo do sada nije postojao nijedan koji bi edukovao kadrove specijalizirane za rade s djecom s teškoćama u razvoju, istakao je ministar Kazazović.

Učesnici sastanka su se složili da se postojeći nastavni studijski odsjeci na Pedagoškom fakultetu trebaju proširiti sa predmetima iz oblasti rehabilitacije i edukacije, s ciljem postizanja veće kompetencije studenata.

(Školski.ba)