Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještava da u školskoj 2015/2016. godini neće biti organizirana probna matura za učenike 9. razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.


Ovu odluku Ministarstvo je donijelo nakon konsultacija sa direktorima osnovnih škola, koji su predložili da svaka škola interno provede testiranje učenika u cilju njihove pripreme za polaganje eksterne mature u junu mjesecu.

Kako bi se učenici mogli adekvatno pripremiti za eksternu maturu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je dostavilo školama po jedan primjerak testova za predmete: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, te prvi strani jezik – Engleski jezik i Njemački jezik koje mogu iskoristiti u tu svrhu.

Kako je saopšteno iz Press službe KS, škole u kojima učenici 9. razreda nastavu prate po individualno prilagođenim programima, mogu upotrijebiti već korištene testove iz prethodne tri godine.

Odluka o korištenju dostavljenih testova, u smislu provjere znanja učenika, kao i termini testiranja učenika, se nalaze u isključivoj nadležnosti svake osnovne škole.

Škole su dužne informirati Ministarstvo o svim provedenim aktivnostima u vezi sa pripremama za eksternu maturu.

(Školski.ba)