Koje tri osobine dijete nasljeđuje od majke?

Način na koji ćemo ostariti uveliko zavisi od majčinih gena.


Foto: Envato
Foto: Envato

Postoje neke stvari koje se mogu naslijediti samo od majke, a istraživači su došli do takvih podataka. Kada se rodi, dijete nosi gene oba roditelja. Međutim, na inteligenciju, starenje i sklonost ka gojenju očevi geni nemaju uticaj.

Istraživanje koje je vršeno na Univerzitetu u Glazgovu pokazlo je da na inteligenciju najviše utiču majčini geni. U odnosu na majčin koeficijent inteligencije, djetetov varira samo nekih 15 bodova. Na inteligenciju, također, utiču socio-ekonomski status i obrazovanje.

Način na koji ćemo ostariti uveliko zavisi od majčinih gena, pokazali su njemački naučnici. Prema njihovim riječima, DNK iz mitohondrija, koji nasljeđujemo isključivo od majke, djelom utiče na način na koji starimo.

Mnogi naučnici ističu da nasljeđujemo metabolizam od majke, što potom utiče i na to da li ćemo se brže gojiti. Ukoliko majka ima višak kilograma, povećava se vjerovatnoća da će i dijete biti gojazno, prenosi Avaz.