Kako učenje stranih jezika utječe na inteligenciju djece?

Pročitajte šta je pokazalo istraživanje.


Osim što pozitivno utječe na mozak zdravih ljudi, bilingvizam utječe povoljno i na osobe koje pate od neke neurološke patologije, kao što je na primjer Alchajmerova bolest.

Prema jednoj studiji koja je uključila 54 djece predškolskog uzrasta, a koja su bila podjeljena u dvije grupe, dokazan je pozitivan efekat učenja stranog jezika.

Naime, naučnici su djecu istog nivoa inteligencije i lingvističkog razvoja podijelili na dvije grupe od kojih je jedna pohađala nastavu na dva jezika (francuski i nizozemski), dok je druga imala nastavu samo na maternjem.

Poslije godinu ovakvog režima, naučnici su uporedili testove inteligencije djece iz obje grupe, čime su dokazali da su bolji rezultati kod djece koja su pohađala nastavu na dva jezika, prenose bebe.avaz.ba.