KAKO pčele proizvode med?

Pčele skupljaju nektar i polenov prah kojim se hrane. Jedan dio nektara se pretvara u med.


Košnica se sastoji od brojnih uspravnih voštanih ploča, saća. Sa svake strane saća nalaze se stotine šesterougaonih ćelija. Neke od ćelija se koriste za othranjivanje ličinki, a druge za spremanje hrane.

Odrasle pčele uzimaju nektar koji ih opskrbljuje energijom. Višak nektara uvlače u »medni želudac«, odnose ga u košnicu i spremaju u saća. Pčele skupljaju i polenov prah, koji im se lijepi na dvije vrećice na stražnjim nogama. Polenov prah je izvor bjelančevina. Također ga pohranjuju u saću, te njima hrane ličinke.

Pčele spremaju med kao zalihu hrane za zimu. Med se ne skuplja sa cvijeća, već nastaje od nektara koji pčele ostave u spremištima. Tamo se nektar pod utjecajem pčela mijenja u med.

(Dječija enciklopedija/Školski.ba)