Kako do boljih ocjena: Ovo su dvije ideje za poboljšanje pamćenja

Kako poboljšati pamćenje, postići bolje rezultate i dobiti najbolje ocjene na testovima i ispitima? Ove dvije jednostavne tehnike će vam pomoći u tome.


Neki od vas vjerovatno ih već primjenjuju, a da nisu ni svjesni koliko one doprinose lakšem učenju i bržem pamćenju gradiva. U nastavku saznajte koje su to ideje za poboljšanje pamćenja i boljih ocjena.

Napravite spisak mogućih ispitnih pitanja i pokušajte da date odgovore

Izvucite jedno pitanje slučajnim izborim. Potom nađite mali komad papira ili kartona. Na prednjoj strani papira zapišite naslov pitanja. Na poleđini papira napišite odgovor na to pitanje. Zatim izvucite, drugo pitanje, pa treće itd. Za svako pitanje ponovite istu strategiju.

Dok putujete autobusom, čekate kod zubara i sl, izvucite svoje papiriće i pokušajte da odgovorite na pitanja, bez gledanja na poleđinu papira.

Možete dati prijatelju komad papira sa pitanjem i odgovorom, zamoliti ga  da vam pročita pitanje, a vi pokušajte da odgovorite.

Ako ste zaboravili odgovor, pogledajte sa druge strane i pokušajte ponoviti odgovor.

Primjenom ove strategije možete umnogome poboljšati vaše pamćenje. Dok pišete pitanja i odgovore, vi dobrim dijelom pamtite gradivo. Zatim ponavljajući utvrđujete vaše rupe u znanju. To će vam omogućiti da se usresredite na slabe tačke i doučite dio koji sa nesigurnošću prepoznajete. I treće, napravili ste spisak pitanja i odgovora, neku vrstu rezimea onog najvažnijeg što će vam donijeti dodatno vrijeme za ponavljanje pred sam ispit. To tada nećete morati da radite.

Glasno ponavljajte

Druga strategija polazi od toga da je glasno ponavljanje najvažniji element dugoročnog pamćenja. Prvi korak je da izvučete ono što treba da naučite i pročitate to glasno nekoliko puta svakog dana. To vam je kao kad pamtite riječi pesama vaših omiljenih muzičkih grupa, pjevača i pjevačica. Vi glasno izgovarate riječi pjesme i poslije nekoliko ponavljanja znate pjesmu za sva vremena. Ili vježbate neki skeč ili recitaciju. Glasnim ponavljanjem dio po dio naučili ste zahtjevan materijal.

Osim glasnog ponavljanja, ovu strategiju možete podržati i nekom rimom ili zamišljenom slikom koju vezujete uz pojedine dijelove teksta. Nastojte da budete kreativni i pronađite riječi koje se rimuju sa onim što morate zapamtiti. Gradivo možete povezivati i sa nekim sjećanjima, maštanjima i sl.