Kako da prestanete da vičete na djecu?

Imate osjećaj da vas djeca slušaju samo kada više puta ponovite istu stvar i tek kada povisite glas ili se dobro izderete? Na žalost, nije riječ samo o neposlušnoj djeci, koliko je riječ o vašem pristupu u davanju naređenja koji ste zauzeli od njihove najranije mladosti, pa čak i načina na koji komunicirate s drugim ljudima, posebno sa svojim partnerom. Ako i u tim komunikacijama ciljeve postižete podizanjem glasa, glasnim prepirkama i djeca će preuzeti taj obrazac ponašanja.


Nikad nije prekasno za promjenu u načinu komuniciranja, iako će kad su djeca veća, teže doći do konkretnih promjena. Ono što je najvažnije je da počnete od sebe i obratite pažnju na sebe i kako se ponašate, odnosno šta izgovarate i na koji način izgovarate. Evo i načina na koji to možete postići:

Ne ponavljajte naređenja

Ako djeci kažete da srede svoju sobu jednom i ako vas ne poslušaju, nemojte ponavljati naređenje s povišenim tonom i nerviranjem. Disciplinujte ih mjerom za koju mislite da je primjerena (nema TV-a ili kompjutera cijeli dan, nema izlaska napolje, odlaska na rođendan i slično). Svaki put, dok vas ne poslušaju kada im nešto kažete, sprovedite disciplinsku mjeru. Ponavljamo bez vikanja, nerviranja i popuštanja. Djeca će vrlo brzo početi da reaguju na vaše zahtjeve i obavljaju zadatke.

Svakako imajte razumijevanja da se radi o djeci, i da mogu imati svoje planove i mišljenje. Kada imaju nešto da vam kažu, poslušajte ih i svakako im argumentovano odgovorite. Budite dosljedni, ma koliko bilo teško.

Pet minuta za „hlađenje“

Osim što djecu možete poslati na „hlađenje“ u sobu, možete i vi na sebi primijeniti istu tehniku. Kada vidite da gubite kontrolu nad sobom, da ćete „pući“ pred djecom, zbog čega ćete kasnije zažaliti, idite u drugu prostoriju na nekoliko minuta kako biste se smirili. Kada se smirite, lakše ćete ovladati situacijom i riješiti bilo kakav disciplinski problem.

Prvo pogledajte sebe

Djeca su glasna, posebno kada zahtijevaju pažnju, žustro reaguju i zbog najmanjih sitnica, kako bi dokazala da su u pravu? Slušaju jedino kada povisite glas? Imajte na umu da bi i sebe trebalo da disciplinujete, jer oni su samo naučili šta su vidjeli od vas i vaše okoline, pa u njima možete vidjeti sebe.

Čim su djeca starija, to će biti teže promijeniti način komuniciranja i reagovanja, ali važno je da vi i vaš partner promijenite način međusobnog komuniciranja, komuniciranja s drugim ljudima i s djecom, a tek onda možete s vremenom i s mnogo truda i strpljenja vidjeti promjene.

(Zena.hr)