KAKO biljke dišu?

Biljke se kisikom koriste za razlaganje hranjivih šećera, pri čemu oslobađaju energiju i ugljendioksid. Taj process zovemo disanjem.


Disanje je u osnovi process suprotan fotosintezi. Biljka posredstvom kisika razlaže šećere dobivene fotosintezom na ugljendioksid i vodu, a pritom oslobađa energiju potrebnu za druge aktivnosti, primjerice rast i razmnožavanje.

Disanje se odvija u sitnim staničnim tijelima koje zovemo mitohondrijima. Oko 40 posto energije pohranjene u obliku šećera pretvara se u hemijsku energiju, a ostatak se oslobađa kao toplina.

(Dječija enciklopedija/Školski.ba)