Kada počinje nastava u TK i na koji način će se odvijati?

Kraj raspusta za učenike u Tuzlanskom kantonu.


Foto: Envato
Foto: Envato

Nastava u drugom polugodištu u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, shodno Školskom kalendaru za školsku 2021/2022. godinu, počet će u ponedjeljak, 31.1.2022. godine.

Škole će u, skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona od 28.1.2022. godine, osigurati striktno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u pojedinim ustanovama, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona će u saradnji sa menadžmentom škole, na osnovu zajedničke procjene i uz konsultaciju sa nadležnom higijensko-epidemiološkom službom, donositi odluku o online modelu nastave za pojedino ili više odjeljenja, odnsono za kompletnu obrazovnu ustanovu.