Jesu li učenici završnih razreda osnovnih škola u spremni za maturu?

Osnovci su školsku godinu ili završili ili je privode kraju, a one u završnim razredima čeka dodatni stres - ispiti od kojih zavisi nastavak školovanja


Stressed and worried girl durig exam at school
Foto: Školski.ba

Dok se školska godina privodi kraju ili je negdje već gotova, pred osnovcima u kompletnom regionu su završni ispiti od kojih im uglavnom zavisi nastavak srednjoškolskog obrazovanja.

Maturanti osnovnih i srednjih škola u BiH su na raspustu. Pripremaju se za maturske ispite i nove izazove. Međutim, u BiH i maturski ispiti nisu ujednačeni. Situacija se razlikuje od kantona do kantona, od entiteta do entiteta, piše Oslobođenje.

Teško je na jednom mjestu skupiti sve procedure, načine i forme maturskih ispita, ali ne i načine djece da dođu do što boljih rezultata. Još se u oglasnicima, po vrlo povoljnoj cijeni, može unajmiti ili kupiti bubica-prisluškivač koja je velika pomoć brojnim učenicima tokom važnih ispita i koristi se podjednako u cijeloj BiH. Pored ovog “savremenog alata” u upotrebi su i “staromodni” načini prepisivanja, došaptavanje, podsjetnik na listu papira ispod stola i sl.

Međutim, ono što je najvažnije, sagovornici tvrde da u BiH nikada nije došlo do probijanja sistema i krađe ispitnih pitanja, pa ih samim tim i ne čuvaju neke dodatne sigurnosne agencije i službe. Pitanja uglavnom u ladicama i računarima komisija ili direktora čekaju ispit i onda se, svega nekoliko minuta ili sati pred ispit, distribuiraju školama.

Još se može unajmiti ili kupiti bubica-prisluškivač, koja se koristi podjednako u cijeloj BiH.

– U FBiH je situacija različita od kantona do kantona jer je direktna nadležnost nad osnovnim i srednjim obrazovanjem na kantonima, a godinama uopće ne postoji koordinacija između kantonalnih ministarstava. Kanton Sarajevo je prije 10 godina uveo eksternu maturu na kraju osnovne škole. Postoji katalog ispitnih pitanja i podzakonskim aktima su definisane procedure provedbe eksterne mature. Do sada nismo evidentirali slučajeve zloupotrebe. Eksterne mature nadziru komisije u školama i komisije pri nadležnom ministarstvu i do sada su te komisije svoj posao radile profesionalno, rekao nam je Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Sarajevo.

Sivro napominje da rezultati eksterne mature nisu relevantan dokaz (ne)znanja učenika, već služe kao korektivni faktor za neke učenike koji uspiju da pokažu više nego tokom školovanja, ali za većinu učenika su izvor stresa.

I u Tuzlanskom kantonu se realizuje eksterna matura za učenike osnovnih škola.

– Nije bilo curenja informacija ili krađe, odnosno iznošenja testova, ali bilo je prigovora na eventualne neregularnosti u smislu prepisivanja i slično, što smo odmah rješavali. Većih problema do sada nije bilo, rekao je Asim Bojić, pomoćnik ministra za obrazovanje TK-a.

U Unsko-sanskom kantonu samo srednjoškolci polažu maturski ispit, dok su osnovci još pošteđeni te vrste provjere znanja.

– Do sada nije bilo primjera krađe pitanja ili prigovora takve vrste, jer se pripremljena pitanja čuvaju kod direktora škola, spakovana u koverte, za što su direktori škola i krivično odgovorni, kazao je Haris Smajić, direktor Pedagoškog zavoda USK-a.

U Republici Srpskoj je još maturski ispit eksperimentalnog karaktera i ne utječe ni na upis u srednje škole, ali ni na uspjeh učenika. Od 2013. do pandemije koronavirusa u 94 od ukupno 187 osnovnih škola je provođen maturski ispit, a ove godine realizovan je u nove 93 škole. Nijedna primjedba se nije odnosila na eventualnu krađu testova, prepisivanje i sl.

– Moguće je da se do sada to nije desilo zbog toga što rezultat ispita nema utjecaja na konačan uspjeh učenika. Ispitu pristupamo ozbiljno, detaljno i spremno. Postoje preporuke o sjedenju na ispitu, nastavnici koji nadgledaju proces ispita dolaze iz drugih škola i nastavnici su predmeta koji se ne polažu. Komisije prolaze obuke i spremne su za sve što bi se moglo desiti na terenu, pojasnio je Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS-a.

U ovom bh. entitetu srednje škole same organizuju maturske ispite.