Iz Ministarstva najavili sudski epilog zbog štrajka u školama

Ministarstvo će pokrenuti pitanje pred nadležnim sudom o zakonitosti ovog štrajka kako bi se zaštitila prava djece na odgoj, obrazovanje i sigurnost.


Foto: Envato
Foto: Školski.ba / Envato

Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo saopštili su da jučer nisu zaprimili Odluku o štrajku upozorenja koji organizuje Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo.

Učenici pojedinih sarajevskih škola jučer nisu imali dva školska časa u obje smjene, a tim povodom su se oglasili iz resornog Ministarstva.

 – Neformalno smo dobili odluku o štrajku upozorenja, te u cilju objektivnog informisanja javnosti naglašavamo da smo školama uputili dopis o dosljednom poštivanju svih relevatnih propisa kojim se reguliše pitanje štrajka. Navedenim dopisom traženo je od škola postupanje u skladu sa članom 154. Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/22, 40/22 i 7/24). S obzirom da navedeni član Kolektivnog ugovora definiše prava i obaveze radnika koji učestvuju u štrajku, neophodno je isti primijeniti prilikom obračuna plata i naknada iz radnog odnosa, naveli su iz Ministarstva.

U narednim danima službenici Ministarstva i uposlenici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, posjetit će škole kako bi sačinili službene zabilješke o pravima učenika na odgoj, obrazovanje i sigurnost koja su zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta i shodnu članu 5. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (“Sl. glasnik BiH”, br. 18/2003 i 88/2007 – dr. zakon).

Iz Ministarstva dodaju da će škole Ministarstvu, na dnevnoj osnovi, dostavljati informacije o provođenju štrajka svaki dan, te da je evidentno je da radnici u određenom broju škola ne učestvuju u štrajku niti ga podržavaju.

Ministarstvo će putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenuti pitanje pred nadležnim sudom o zakonitosti ovog štrajka kako bi se zaštitila prava djece na odgoj, obrazovanje i sigurnost, te osigurala vladavina prava i spriječila samovolja i anarhističko ponašanje vođe sindikata.

Iz Ministarstva, također izražavaju žaljenje što je došlo do obustave nastave. Smatraju da su time ozbiljno ugrožena prava učenika i njihovih roditelja, s obzirom da je ukupna argumentacija za štrajk bazirana na insinuacijama, neistinama i zastrašivanju prosvjetnih radnika, pišu Nezavisne.com.