Grad Sarajevo: Objavljen konkurs za učeničke stipendije

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku.


School desk with books and stationary
Ilustracija: Envato / Školski.ba

Gradonačelnica Grada Sarajeva raspisala je Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu.

Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2022/2023. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2023. godinu.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, za školsku 2022/2023. godinu (9 mjeseci).

Konkurs je objavljen na službenoj web stranici Grada Sarajeva, a prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja istog na službenoj web stranici Grada Sarajeva. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, sport, kulturu i mlade putem e-maila [email protected]., kontakt telefon: 033 443 152, 033 407 457.

Prijavu sa izjavom, kao i sam konkurs možete pročitati i preuzeti ovdje.