Gardnerova teorija višestruke inteligencije: Koju vi posjedujete?

Svi ljudi imaju različite vrste inteligencija. Ne postoji jedna, opšta. Američki psiholog ih je izdvojio osam, i predložio još jednu, devetu, kao moguću.


Kada čujete riječ “inteligencija”, vjerovatno odmah pomislite na testiranje nivoa IQ-a. Inteligencija se uglavnom opisuje kao intelektualni potencijal, nešto sa čime ste rođeni, što može biti mjerljivo i ne može biti promjenljivo.

Ipak, počev od psihologa Hauarda Gardnera, koji je u modernu psihologiju uveo koncept “Teorije višestruke inteligencije”, sve više njegovih kolega se slaže sa stavom da treba prevazići tradicionalna shvatanja da postoji samo jedna inteligencija i jedan nivo IQ-a, te da je ovaj način razmišljanja previše ograničavajući.

Ovu teoriju, Gardner je prvi put izložio u svojoj knjizi “Frames od Mind: The Theory of Multiple Intelligences” (1983), gde je ukazao na to da svi ljudi imaju različite vrste inteligencija. Ne postoji jedna, opšta. Američki psiholog ih je izdvojio osam, i predložio je devetu kao moguću, a inteligenciju definiše kao sposobnost za rješavanje problema i stvaranje proizvoda koji se cijene u jednom ili više kulturnih okvira.

Vrste inteligencija prema Gardneru:

1. Vizualno-prostorna inteligencija

Ovdje je jasno da je naglašena moć vizualizacije, i pojedinci koji je imaju, ističu se u proučavanju mapa, grafikona, video snimaka i fotografija. Uživaju u čitanju, pisanju, slikanju, crtanju, sklapanju puzli i sličnim zadacima. Vole posmatrati svijet oko sebe i pronalaziti zanimljivosti u njemu, i obično posjeduju izraženu maštu. Idealna zanimanja za njih su: arhitekta, umjetnik, koreograf.

2. Verbalno-lingvistička inteligencija

Ljudi koji posjeduju ovu vrstu inteligencije, dobri su u korištenju i artikulaciji riječi, pisanju, usmenom izražavanju, i krasi ih dobra memorija. Vole da pišu priče, čitaju, vode debate, koriste humor, detaljno objašnjavaju stvari… Sve ove vrline su glavna snaga, prije svega, novinara i pisaca, advokata, te učitelja i profesora.

3. Logičko-matematička inteligencija

Odlične vještine rješavanja problema i kompleksnih računica, uživanje u razmišljanju o apstraktnim idejama, proučavanje naučnih eksperimenata – ovim odlikama se ponose naučnici, matematičari, programeri, inžinjeri, računovođe, ekonomisti, ljekari. Omiljena zabava su im zagonetke, rebusi, mozgalice. Umjesto riječima, oni razmišljaju brojevima.

4. Tjelesno-kinestetička inteligencija

Ova vrsta je izražena kod osoba koje se skladno kreću, osjećaju se ugodno u svom tijelu i koriste ga kako bi se izrazili na različite načine. Najčešće je posjeduju plesači, atletičari i glumci, kao i oni koji vole da rade rukama i bave se aktivnostima poput modelarstva, konstruisanja, popravljanja. Imaju odličnu fizičku koordinaciju i skloni su pamćenju stvari prilikom rada.

Ostale vrste inteligencije možete pročitati na narednoj stranici.