Eksterna matura u Tuzlanskom kantonu će ipak biti održana, ali sa znatno manje predmeta

Iako je ranije najavljeno ukidanje eksterne mature u školama u Tuzlanskom kantonu do toga ipak neće doći te će provjera znanja na ovakav način biti obavljena i u aktuelnoj školskoj godini, ali sa znatno manjim brojem predmeta.


Students in classroom having an exam
Ilustracija: Školski.ba

Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona koncem jula ove godine jednoglasno su podržali inicijativu kojom se ukida polaganje eksterne mature u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.

Kako je tada obrazloženo, eksterna matura je ukinuta, što su učenici završnih razreda dočekali sa oduševljenjem. Međutim, da bi se to zaista i ostvarilo neophodno je bilo izmijeniti kantonalne zakone o obrazovanju, što do danas nije učinjeno.

Skupština Tuzlanskog kantona od Ministarstva obrazovanja TK je zatražila mišljenje vezano za izmjene zakona koji se odnose na eksternu maturu.

Kako je naveo resorni kantonalni ministar Ahmed Omerović, prilikom kreiranja mišljenja ministarstvo je izvršilo konsultacije sa Pedagoškim zavodom, Glavnom maturalnom komisijom i Savjetom za visoko obrazovanje.

Kao epilog, Vlada TK danas je zvanično zadužila Ministarstvo obrazovanja TK i Pedagoški zavod TK za izmjene propisa iz oblasti eksterne mature, što znači da će učenici umjesto dosadašnjih 14 predmeta sada polagati njih tri.

– Riječ je o bosanskom jeziku, matematici i prvom stranom jeziku. Također, dato je zaduženje Univerzitetu u Tuzli da izvrši ekvivalenciju matura koje rade potencijalni studenti iz drugih administrativnih jedinica. Naime, nedavno smo imali problem da učenici koji su završili srednje škole, a obrazovali su se po nastavnom planu i programu u drugim administrativnim jedinicama, nisu bili u prilici da dobiju bodove za eksternu maturu, kazao je Omerović.

On je podsjetio da je eksterna matura obaveza koju je Bosna i Hercegovina preuzela međunarodnim dokumentima te da je ona, prema mišljenju struke, veoma važna za dalje napredovanje obrazovnog sistema.

– Naša matura je priznata u nekoliko evropskih zemalja. Također, zaključkom Vlade TK je definisano i da će Pedagoški zavod TK pripremiti katalog pitanja za ova tri predmeta te da će on biti dosupan na web stranici zavoda do kraja ovoga mjeseca. Pitanja na maturi će biti isključivo iz tog kataloga, zaključio je Omerović.