Edukacija za nastavnike historije: Kako djecu učiti o ratu 1992-1995. godine

U Sarajevu održana edukacija za nastavnike historije, a tema je kako podučavati djecu ratu 1992-1995. godine.


Foto: Vlada KS

“Kako poučavati o ratu 1992-1995. godine koristeći usmenu historiju” bila je tema stručne edukacije koja je održana za nastavnike koji predaju predmet Historija u Kantonu Sarajevo.

Edukacija je održana u dva termina, a na svakom je predstavljena, u uvodnom dijelu, Baza sudski utvrđenih činjenica, te su upriličene po dvije radionice pod nazivom: “Logori i ugrožavanje ljudskih sloboda tokom rata 1992 -1995. godine” i “Šta znamo i kako poučavamo o genocidu u Srebrenici”.

Stručno usavršavanje je rezultat saradnje Balkanske istraživačke regionalne mreže (BIRN BiH) i JU “Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS”.

Edukatori su bili mr. Melisa Fotić-Plasto i zamjenik urednika BIRN-a, novinar Haris Rovčanin, zahvaljujući kojima je i napravljena Baza podataka. Koordinator saradnje, u ime Instituta, je Azerina Muminović, viša saradnica za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u Institutu.

Radionicama je prisustvovalo oko 60 nastavnika, podijeljenih u dvije grupe.

 – Cilj ove edukacije bio je predstavljanje modela rada i strategije poučavanja predstavljene u Bazi sudski utvrđenih činjenica o ratu u BiH 1992-1995. godine. Edukacija se bazirala na materijalima koje je iz presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju prikupio tim Balkanske istraživačke mreže, te priručnika za nastavnike ‘Kako poučavati o sudski utvrđenim činjenicama o ratu u BiH’, naveli su iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.