Dozvoljene mature, ekskurzije, izleti i škole u prirodi

Ovakvo mišljenje Instituta zasnovano je na trenutno poboljšanoj epidemiološkoj situaciji.


Foto: Pnovine.com
Foto: Pnovine.com

Ministarstvo prosvjete i kulture bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) obavijestilo je sve osnovne i srednje škole u ovom entitetu da u narednom periodu mogu planirati sve aktivnosti koje se odnose na organizaciju škole u prirodi, izleta, ekskurzija te proslava maturskih večeri, a na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo RS-a.

– Ovakvo mišljenje Instituta zasnovano je na trenutno poboljšanoj epidemiološkoj situaciji u RS-u, uz napomenu da je prilikom organizacije ovih aktivnosti potrebno primjenjivati sve preporučene higijensko-epidemiološke mjere, radi smanjivanja mogućnosti zaražavanja učenika i nastavnog osoblja prilikom njihove realizacije, navodi se u saopćenju iz ministarstva.

Ujedno, škole trebaju da imaju plan i utvrđene mjere koje je potrebno preduzeti u slučaju da se kod učenika ili nastavnika utvrdi prisustvo koronavirusa prilikom realizacije ovih aktivnosti.

– Iz Instituta za javno zdravstvo RS-a napominju da ukoliko bi došlo do pogoršanja epidemiološke situacije u narednim mjesecima, tokom realizacije navedenih aktivnosti, moguće je ponovno razmatrati rizik njihove realizacije, navodi se u saopćenju.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a takođe je obavijestilo ustanove kulture da, prema mišljenju Instituta za javno zdravstvo RS-a, mogu organizovati programske aktivnosti uz puni kapacitet publike, a uz pridržavanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.