Donesena odluka: U školama i vrtićima ne mogu raditi pravosnažno presuđeni

Odluka se odnosi na lica koja su pravosnažnom presudom osuđivana za krivična djela.


Foto: Envato

Vlada BH entiteta Republika Srpska je na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, gdje je definisano da rad u predškolskoj ustanovi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 – Izmjenama i dopunama preciznije su definisane odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje, ocjenjivanje i napredovanje vaspitno-obrazovnih radnika i direktora predškolskih ustanova, saopšteno je iz Vlade RS.

Vlada je usvojila i Uredbu o uslovima za osnivanje i početak rada ustanova učeničkog standarda, kojom se uređuju uslovi za osnivanje i početak rada doma učenika i učeničkog kulturnog centra.

 – Uredbom su propisani opšti, prostorni i materijalno-tehnički uslovi za osnivanje doma učenika, prostorni i materijalno-tehnički uslovi za osnivanje učeničkog kulturnog centra kao i ispunjenost kadrovskih uslova u ustanovama učeničkog standarda, ističu iz Vlade RS.

Vlada RS utvrdila danas je takođe utvrdila Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kojim su detaljnije propisani uslovi za osnivanje područnih odjeljenja, jasnije definisan produženi boravak, te boravak i program pred polazak u školu.

 – Predloženim Nacrtom definisan je i način izvođenja ekskurzija, izleta, škola u prirodi i ostalih aktivnosti koje doprinose razvoju učenika, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Zbog pokrenute inicijative da se u malim sredinama, u okviru školskih objekata organizuje predškolski program, prilagođene su odredbe koje se odnose na organizovanje proširene djelatnosti, a jasnije je definisana i mogućnost organizovanja programa za baletsko vaspitanje i obrazovanje, prenose Nezavisne.

Kroz reformske procese u obrazovanju po prvi put su definisana područja rada nastavnika, stručnih saradnika, voditelja biblioteke i produženog boravka, a po prvi put su definisani i poslovi odjeljenskog starješine.

Detaljnije je utvrđeno da su nastavnici, stručni saradnici, voditelji u produženom boravku, voditelji biblioteke, sekretari, računovođe i direktori škola dužni da se stručno usavršavaju.