Djeca su bila najveća žrtva mjera uvedenih zbog koronavirusa

"Ranjive skupine djece, poput siromašne djece, djece u ruralnim sredinama, u ustanovama ili s poteškoćama u razvoju, postale su samo izloženije većem riziku da postanu još ranjivije."


Foto: Envato
Foto: Envato

Institucija ombudsmana u Bosni i Hercegovini ukazala je u svome godišnjem izvještaju da je došlo do pogoršanja stanja ljudskih prava i sloboda u godini u kojoj je došlo do eskalacije koronavirusa, što se posebno odrazilo na djecu i njihovo obrazovanje, položaj žena, status zaposlenih.

 – Tokom trajanja pandemije koronavirusa ombudsmani su u cilju zaštite prava i sloboda ranjivih kategorija građana ukazivali nadležnim javnim tijelima na potrebu povećanog nadzora i poduzimanja što učinkovitijih mjera u odnosu na rizične i osjetljive skupine građana (starije osobe, osobe s invaliditetom, djecu, samohrane roditelje), osobe koje zbog hroničnih oboljenja, autoimunih bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća spadaju u rizičnu skupinu građana, navodi se u izvještaju.

Analizom žalbi koje se odnose na kršenja prava iz radnog odnosa ocijenjeno je da se uglavnom odnose na povrede natječajnih procedura prilikom zapošljavanja, zatim na nezakonitosti u vezi s otkazivanjem ugovora o radu, otkaze zbog prestanka rada poduzeća uslijed pandemije COVID-19, na probleme prigodom ostvarivanja prava na otpremninu, neuplaćivanje doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, kao i na neisplaćivanje plaća radnicima, kao i uskraćivanje prava na naknadu zbog nezaposlenosti.

U izvještaju na više stotina stranica dodaje se kako je njihov ured, neovisno o pandemiji COVID-19, razmatrao žalbe i u vezi s dostupnošću zdravstvene zaštite, problemima s refundacijom troškova, liječenja u inozemstvu te u vezi s drugim pravima iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Posebno za vrijeme marta i aprila, kada su bile opće mjere zabrane, građani su tražili pomoć radi adekvatnog liječenja. Zaključak je kako su bile značajno uskraćene medicinske usluge.

Žalbe iz oblasti penzija najčešće su se odnosile na sporost prvostupanjskih i drugostupanjskih tijela u postupcima priznavanja prava na penzije, kako u slučajevima kada je žalitelj radni staž ostvario u Bosni i Hercegovini tako i u slučajevima kada je ostvaren u drugim državama.

Stanje u oblasti socijalne zaštite bilo je izuzetno teško u 2020. godini, imajući u vidu činjenicu da je uslijed pandemije COVID-19 došlo do otpuštanja značajnog broja radnika u privatnom sektoru, prestanka rada manjih poduzeća, ograničavanja rada objekata koji se bave uslužnim djelatnostima, piše Večernji.ba.

Ombudsmani ukazuju kako je položaj žena tokom pandemije COVID-19 postao složeniji jer su ekonomske posljedice pandemije nerazmjerno pogađale žene. Zabrinjavajući je posebno položaj žena u ruralnim sredinama. Posebnu pozornost ombudsmani su posvećivali djeci, posebno zato što su bila prisiljena na prilagođavanje uvjetima.

Ističu da je veliki izazov štititi prava djeteta u vanrednim situacijama i u situacijama kada se donose restriktivne mjere koje u velikoj mjeri utječu na djecu, poput organiziranja nastave na daljinu, odgode svih ekskurzija, izleta, prestanka izvannastavnih aktivnosti.

 – Ranjive skupine djece, poput siromašne djece, djece u ruralnim sredinama, u ustanovama ili s poteškoćama u razvoju, postale su samo izloženije većem riziku da postanu još ranjivije i u težem položaju, ističu ombudsmani u izvještaju u kojemu su istaknuli stotine primjera kršenja prava.