Direktorica škole kod Doboja kaznila učenicu jer za Dan državnosti nije došla u školu

Osim smanjenja vladanja s odličnog na vrlo dobro učenica je kažnjena i vaspitno-disciplinskom mjerom opomene odjeljenskog starješine.


Učenici bošnjačke nacionalnosti Osnovne škole “Petar Kočić” u mjestu Sjenina Rijeka kod Doboja direktorica Bošnjakinja smanjila je vladanje zbog odsustva s pet časova 25. novembra kada je, kako je navela učenica, odsustvovala zbog obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, prenosi Klix.

Dokument koji se u večernjim satima počeo širiti društvenim mrežama protokolisan je 9. decembra, a u njemu je učenici četvrtog razreda OŠ “Petar Kočić” u povratničkom mjestu Sjenina Rijeka kod Doboja izrečena vaspitno-disciplinska mjera i smanjenje vladanja zbog odsustva od samo pet časova 25. novembra kada se obilježavao Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

U obrazloženju kojeg je potpisala direktorica škole Mevlida Dervišefendić, a koja se prema tvrdnjama roditelja u javnosti i lično zauzela za kažnjavanje učenice 4. razreda, stoji da je učenica svoje odsustvo sa nastave pravdala činjenicom da je taj dan imala pravo na odsustvo zbog obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Nadalje se navodi da uvidom u odredbe Zakona o vjerskim praznicima RS jasno i nedvosmisleno proizilazi da Dan državnosti BiH nije definisan kao vjerski i državni praznik u RS. Također se navodi da se u članu 2. navedenog zakona kao praznik osim Nove godine, Međunarodnog dana rada, Dan pobjede nad fašizmom i Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH navodi i Dan Republike Srpske.

Osim smanjenja vladanja s odličnog na vrlo dobro učenica je kažnjena i vaspitno-disciplinskom mjerom opomene odjeljenskog starješine.

Odluka će, kako je navela direktorica škole Mevlida Dervišefendić biti promijenjena kada dođe do pozitivnih promjena ponašanja kod učenika.