Da li učenici od 1. do 5. razreda trebaju nositi maske na nastavi?

U školama u TK 164 učenika osnovih i srednjih škola pozitivna su na koronavirus.


Foto: Envato
Foto: Envato

Naredbama Kriznog štaba i vlada jasno su definisane higijensko-epidemiološke mjere kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, a kako bi se održao što duži kontinuitet u odvijanju nastave u školskim klupama. Među mjerama koje se provode u školama je i nošenje maski.

 – Imamo ranije preporuke koje su dali kako federalni Krizni štab, tako i kantonalni koji navode da učenici koji su stariji od 11 godina moraju nositi maske na nastavi, dok za učenike koji imaju manje godine to nije obavezno, rekao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja TK.

Iako naredbama i preporukama nije previđeno da djeca do petog razreda osnovne škole nose masku, pogoršanjem epidemiološke situacije to se može promjeniti , a odluku o tome donose krizni štabovi škola ali opet spram protokola koji je ranije usaglašen sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, Pedagoškog zavoda TK i kantonalnim Kriznim štabom.

Međutim, pojedine škole odlučile su same pooštriti mjere, te su tako u Osnovnoj školi „Sjenjak“ preporučili nošenje maski za sve učenike, čak i one od 1. do 5. razreda. Razlog je, kako navode slučaj korone evidentiran prošle sedmice.

 – Kada je evidentiran slučaj zaraze korona virusom stvorio se mali strah u školi i nastavno osoblje je poslalo upit sa time da li mogu preporučiti roditeljima da djeca nose maske i tokom nastave. Mi smo to predložili roditeljima, a na roditeljima učenika je da odluče da li će djeca nositi maske ili neće, istakla je Alma Hadžiselimović, v.d. direktora Osnovne škole „Sjenjak“

Kako ističu, ovo je sve jedan vid dodatne opreznosti, jer ne žele da dovedu u pitanje zdravlje učenika, nastavnika pa i u krajnjoj liniji roditelja i bliže rodbine učenika.

Na drugom kraju grada, u Osnovnoj školi “Tušanj” sa 843 učenika je skroz druga slika. Po preporuci Kriznog štaba učenici od 5. do 9. razreda nose maske, a oni maleni samo do ulaska u učionicu gdje se nastava odvija kao i u doba prije korone.

 – Ističem da krizni štab naše škole u suštini implementira ono što naloži federalni i kantonalni Krizni štab, naglasila je Amela Sinanović, direktorica Osnovne škole „Tušanj“

U školama u TK 164 učenika osnovih i srednjih škola pozitivna su na koronavirus. Međutim, stanje nije alarmantno, tvrde iz Zavoda za javno zdravstvo TK, naglašavajući da su škole i dalje sigurno mjesto na kojem je ogućnost zaraze svedena na minimum.

 – Veći rizik predstavljaju porodice i vannastavna aktivnost, tačnije boravak van škole. Ovdje naročito mislim na učenike viših razreda srednjih škola koji su mobilniji i gdje imamo veća druženja. Naravno, imamo i mlađe učeniuke koja idu na organizovane vidove druženja, proslave rođendana. Unutar škole će se poštovati sve mjere ali je na kraju naš lični odnos kao roditelja je šta će se to dešavati nakon škole, dodala je Maida Mulić, v.d. direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK

Za razliku od jasnih pravila kada je u pitanju nošenje maski, protokoli o postupanju u slučaju oboljevanja učenika od COVID-a razlikuju se od škole do škole i tu su direktorima date ovlasti da u skladu sa procjenom situacije reaguju.

 – Svaka škola ima svoj protokol kako djelovati u slučaju povećanog broja zaraženih učenika i nastavnika. Neće biti generalnog zaključka koje će se odnositi na sve škole nego će svaka škola spram broja zaraženih učenika donositi odluke i opet spram protokola kojeg smo ranije usaglasili, dodao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja TK

Kada dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u školama, onda djeluje školski Krizni štab koji pravi procjene i projekcije ali i načine postupanja u cijeloj situaciji.

 – Razlika u odnosu na prošlu godinu jeste to što su sada u učionicama i odjeljenjima svi učenici i frekvencija je jako velika. Ovom prilikom bih se posebno zahvalila tehničkom sektoru koji puno truda ulađe u to da se prostorije škole dezinfikuju i da se očisti sve kako i treba da bude po preporukama Kriznog štaba kako bi škola bila najbezbjednije mjesto, dodala je Sinanović.

Naredbe o novim i restriktivnijim mjerama mogu da donesu jedino Krizni štabovi i Vlade, dok za sve ostalo škole trebaju saglasnot resornog ministarstva, Pedagoškog zavoda i Kriznog štaba. Što se tiče nošenja maski za učenike mlađe od 11 godina, odluka se donosi u konsultaciji sa roditeljima koji odlučuju da li će ili ne djeca tokom nastave nositi maske.