ASuBiH: Informacije o eksternoj maturi u Kantonu Sarajevo

Asocijacija srednjoškolaca u BiH uputila je zahtjev za pristup informacijama o eksternoj maturi Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.


– U odgovoru na naš zahtjev nadležno Ministarstvo naglasilo je da će, nakon što se steknu zakonski uvjeti, realiziranje eksterne mature početi od školske 2016/2017. godine, dok bi u tekućoj 2015/2016. godini kroz pilot projekat proveli polaganje eksterne mature samo za učenike koji pohađaju srednju školu u četverogodišnjem trajanju. Učenici bi polagali maturu iz tri predmeta, matematike, B/H/S jezika i prvog stranog jezika, te su formirane komisije za izradu vodiča za eksternu maturu iz ovih predmeta. Također, bitno je napomenuti da ocjenjivanje predmeta na eksternoj maturi u pilot projektu neće ulaziti u završnu ocjenu odnosno prosjek na kraju školske godine, saopšteno je iz Asocijacije srednjoškolaca.

Iz Ascocijacije srednjoškolaca dodaju da pružaju potpunu podršku da se ideja eksterne mature i koraci ka njenoj realizaciji ispune u već navedenom vremenskom periodu.

– Nadamo da će kreirani vodiči i pitanja na eksternoj maturi biti u skladu sa nastavnim planom i programom za srednjoškolce ovoga kantona, što nije bio slučaj u Tuzlanskom Kantonu prošle godine. I dalje ćemo pratiti informacije koje se tiču eksterne mature u ovom kantonu ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, dodaje se u saopštenju.

– Smatramo da je ovo veoma važan korak ka boljoj evaluaciji srednjoškolskih institucija u našoj državi, a nama kao srednjoškolcima daje priliku da na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja, kroz eksternu maturu, provjerimo dostignuti nivo stečenog znanja u toku školovanja, poručuju iz Asocijacije srednjoškolaca u BiH.

Kompletan odgovor Ministarstva možete pročitati ovdje.

(Školski.ba)