Osam apsolutno neoborivih strategija učenja

Pročitajte ovih osam strategija koje će vam pomoći da ubrzate i olakšate proces učenja.


5. Organizujte i sistematizujte informacije kroz izradu koncepata

Izrada koncepta ili koncept mape gradiva pomoći će vam u aktivnijem uključivanju u ono što želite naučiti.

6. Upotrebljavajte tehnologije

Za efikasno učenje možete koristiti različite tehnologije. Multimedijalne tehnologije možete uspješno koristiti da prikupite i organizujete informacije iz više izvora. Računarske simulacije, čak i igrice, mogu vam pomoći u prepoznavanju složenih slika ili sistema ili u oponašanju situacija i odnosa iz stvarnog svijeta.

7. Pripremite ispitna pitanja

Tokom učenja i ponavljanja gradiva treba da pripremate pretpostavljena ispitna pitanja i da o njima raspravljate sa kolegama. Na ovako napravljena pitanja uvježbavajte pismeno i usmeno odgovaranje. Korisno je da pokušate da prizovete atmosferu i situacije sa prethodnih pismenih ispita.

8. Obezbijedite sebi mentora

Savjetnik na fakultetu, nastavnik ili mentor mogu vam značajno pomoći u procesu učenja.

Dobar mentor:

• vam pomaže u razvoju strategija koje odgovaraju vašoj ličnosti, vašim sklonostima i interesima,
• vam pomaže u stvaranju grupe za učenje koja ima zajedničke ciljeve i koja razvija svoje mehanizme provjere napredovanja u učenju,
• vas podsjeća na vaše obaveze,
• vas ohrabruje i motiviše, prati vaše napredovanje i procjenjuje vrijednost rezultata učenja.

(Vodič za učenje/Školski.ba)