Osam apsolutno neoborivih strategija učenja

Pročitajte ovih osam strategija koje će vam pomoći da ubrzate i olakšate proces učenja.


Strategije učenja su načini kojima upravljate svojim učenjem, a baziraju se na poznavanju ličnih osobina i sposobnosti, znanju o obrazovnim zadacima koje morate izvršiti, vještinama sticanja, povezivanja i primjene novih znanja, nužnom predznanju i poznavanju svrsishodnosti i korisne vrijednosti novog znanja.

Da biste postigli uspjeh u učenju, preporučljivo je da razvijate i primjenjujete strategije koje mogu da od vas naprave uspješnog učenika.

Evo osam strategija koje je dobro da iskoristite u procesu učenja: