Mozgalica: Koliko novca imate?

Ako mislite da vam računanje (posebno novca) ide od ruke, probajte riješiti ovu mozgalicu koja je zbunila internet.


Možete li riješiti zagonetku?

Pozajmio sam 50 eura od mame i 50 eura od tate kako bih kupio kaput od 97 eura. Nakon što sam ga kupio, ostalo mi je tri eura. Vratio sam jedan euro mami i jedan tati. Ostao mi je jedan euro. Sada dugujem mami 49 i tati 49 eura dakle 49+49=98, plus imam još jedan euro koji sam zadržao. Ukupno, to je 99 eura. Gde je onda još jedan euro?

Zbunjeni? Pogledajte rješenje na narednoj stranici.