10 situacija koje mogu razumjeti samo roditelji male djece

Ako ste mama malog djeteta, razumjet ćete ove situacije...


2. Probudio se u 3 ujutro, ludovao dva sata i u 5, 30 minuta prije mog alarma, zaspao ovako