Učenici volontirali u Narodnoj kuhinji Stari Grad povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Osma godina za redom učenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10.12. mjesec novembar provedu volontirajući u Narodnoj kuhinji Stari Grad.


U nadi da će podstaći i druge da doprinesu na bilo koji način zajednici u kojoj žive i u kojoj se školuju. Volontiranje u Narodnoj kuhinji Stari Grad je jedna u nizu aktivnosti koje će se realizovati u okviru vannastavnih aktivnosti debatnog kluba i Civitas sekcije Srednje škole za tekstil kožu i dizajn, prenosi mreza-mira.net.

Volontiranje u Narodnoj kuhinji Stari Grad
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

Aldijana Hodžić i Nejra Memišević 28.10.2019.
Amina Kulo i Larisa Oruč 29.10.2019.
Amna Karić i Senaida Kurtović 30.10.2019.
Vildana Gagula i Ajla Dočkal 31.10.2019.
Belma Morina i Alme Huskić 01.11.2019
Minela Kadić i Amila Rovčanin 04.11.2019.
Nejra Konjhodžić i ElmaLugušić 05.11.2019.
Almina Velić i Dženita Halilović 06.11.2019.
Nejra Memišević i Aldijana Hodžić 07.11.2019.
Naida Vilić i Amina Vrućak 11.11.2019.
Ajla Mustafi i Alisa Sjenar 12.11.2019.
Alma Salošević i Nejra Makačev 13.11.2019.
Adin Hodžić i Ilhana Čekam 14.11.2019.
Džejna Ribica i Aldin Krvavac 15.11.2019.
Minela Kadić 18.11.2019.
Anes Ramić i Alden Kajanija 19.11.2019.
Alma Ahmethodžić prof.,i Aldijana Hodžić i Adela Pojata 20.11.2019.
Dženita Šahmanija i Erna Đuliman

Koordinatorica aktivnosti: Alma Ahmethodžić prof.

Asistentice: Aldijana Hodžić i Nejra Memišević

(Školski.ba)