Škola u Sarajevu više od godinu dana nema direktora: Ko je kriv?

Škola u Sarajevu više od godinu dana nema direktora.


Foto: Facebook

Načelnik Općine Novi Grad u Sarajevu Semir Efendić upozorio je na problem osnovne škola na Aneksu koja više od godinu dana nema direktora.

On je naveo da je Ministarstvo obrazovanja KS krivo za to, dok su sada iz ove ustanove odbacili tvrdnje da vrše blokiranje ovog procesa.

 – Naime, u skladu sa propisima Školski odbor provodi proceduru izbora i imenovanja direktora osnovnih škola. U predmetnoj školi proces imenovanja direktora po konkursu nije realiziran iz sljedećih razloga:

Povrede postupka u konkursnoj proceduri koju je učinio sekretar predmetne škole, koji je samoinicijativno otvarao zatvorene prijave kandidata na javni konkurs, kao i drugih pogrešnih postupanja u vezi sa Pravilnikom kojim se definiše ovaj proces. Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su vršili inspekcijski nadzor u vezi procesa izbora i imenovanja direktora i utvrdili navedene nepravilnosti; Školski odbor predmetne škole nije mogao donijeti Odluku o poništenju konkursa za izbor i imenovanje direktora, kao i Odluku o raspisivanju konkursa iz razloga što se općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo nije očitovao u vezi sa imenovanjem za predstavnika Općine u školskom odboru između dva kandidata koja su se javila na javni konkurs, naveli su u saopćenju.

Kako dodaju, s obzirom da Školski odbor nije raspisao konkurs za direktora, a da vršiteljici dužnosti direktora predmetne škole mandat ističe u narednim danima, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će imenovati ovlašteno lice u navedenoj školi u cilju nesmetanog funkcionisanja odgojno-obrazovnog procesa i svih drugih neophodnih procesa u školi.

 – Na kraju želimo informisati cjelokupnu javnost, a posebno roditelje djece navedene škole, da Javna ustanova Osnovna škola ‘Aneks’ neće biti bez ovlaštenog lica u narednom periodu, poručeno je.