Prilikom učenja možete koristiti više stilova, s tim da će jedan vjerovatno biti dominantniji od drugog. Koji stil učenja ćete izabrati, zavisi od situacije, odnosno znanja koja usvajate.

Kada otkrijete koji stil učenja koristite, moći ćete da značajno unaprijedite svoje učenje, kao i da primijenite odgovarajuće metode i tehnike učenja.

U nastavku saznajte koji stil učenja koristite.