Roditeljstvo: Na ove načine možete potaknuti pozitivno ponašanje kod djece

Ako želite da kod djece izgradite pozitivne obrasce ponašanja, slijedite ove savjete.

 Roditeljstvo: Na ove načine možete potaknuti pozitivno ponašanje kod djece

Roditelji mogu doprinijeti jačanju obrazaca ponašanja za koje smatraju da su poželjni, koristeći ustaljenije strategije.

Posvetite djeci potrebnu pažnju

Ojačajte svoj odnos s djetetom obraćajući potrebnu pažnju na njegove riječi i djela. Na taj način se djetetu pokazuje da je važno, kao i da je važno ono o čemu dijete brine. Sve u svemu, ovo doprinosi izgradnji samopouzdanja.

Kada dijete učini nešto dobro – primijetite to i ohrabrite ga da to učini

Opišite šta je dobro urađeno i istaknite da vam se sviđa. Pohvala može potaknuti izgradnju samopoštovanja i usvajanje dobrog ponašanja. Kada se dijete pohvali za dobro ponašanje, vjerovatnije je da će se ponašati dobro u budućnosti. S druge strane, ohrabrenje je pohvala koja se odnosi na trud djeteta. Pohvaljujući djetetov rad, potičete dijete da još više radi u nadolazećim situacijama, piše Halobeba.rs.

Često se roditelji više fokusiraju na krajnji rezultat aktivnosti svoje djece, nego na sam proces. Mogu se očekivati ​​bolji rezultati ako se dodatna pažnja posveti dječjim naporima usmjerenim na sticanje vještine ili postizanje željenog cilja.

Pripremite dijete za situacije koje mogu biti izazovne

Ako roditelji procijene da bi neke od situacija u kojima će se dijete naći moglo prouzročiti neželjeno ponašanje, priprema može ublažiti posljedice. Objasnite djetetu unaprijed šta se od njega očekuje i pokušajte potaknuti pozitivne obrasce ponašanja.

Kako pomoći djeci da steknu nove vještine i znanja?

Prvo dajte djetetu potrebne upute. Pokušajte biti jasni, razumljivi i prilagođeni dječijim sposobnostima. Takođe, pokazivanje određenog postupka može imati efekta – gledajući odrasle, djeca uče. Neke vještine zahtijevaju više strpljenja i ponavljanja, što ne bi trebalo obeshrabriti roditelje ili djecu.

Nema tjelesnih kazni

Umjesto tjelesnog kažnjavanja, preporučuju se sljedeći pristupi:

  • objasnite djetetu gdje je pogriješilo – nakon što ste osigurali dijete od prijeteće situacije, pristupite s razumijevanjem i pokušajte objasniti šta nije u redu. Vjerovatnije je da će ovaj pristup imati više efekta od tjelesnog kažnjavanja;
  • ako želite povećati pažnju djece, pljesnite rukama, udarite šakom ili nogom o stol – umjesto da šamarate dijete;
  • ako ste pod utjecajem snažnih osjećaja, a osjećate da će doći do izljeva bijesa prema djetetu – osigurajte dijete od prijeteće situacije i pokušajte se smiriti, umjesto da bijes iskalite na djetetu.

Možda te i ovo zanima?