Sparkasse banka potpisala memorandum o programu osnaživanja finansijske pismenosti

Sparkasse banka je sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK potpisala memorandum o saradnji, čime je ovo Ministarstvo postalo partner Sparkasse programa osnaživanja finansijske pismenosti u osnovnim školama.


Sparkasse banka
Sparkasse banka

Kroz ovaj program, cilj je ne samo pružiti edukaciju učenicima u stvaranju zdravih finansijskih navika, već i podržati inicijative ministarstava za integrisanje finansijske pismenosti u obrazovni sistem na sistematičan način.

Program osnaživanja finansijske pismenosti osmišljen je od strane Sparkasse banke i stručnih partnera na način da bude prilagođen uzrastu djece, sa pažljivo odabranim temama, izradom silabusa i sprovođenjem zanimljivih radionica. Pored fokusiranja na edukaciju učenika, posebna pažnja posvećena je i kreiranju programa za nastavno osoblje, kako bi se obezbijedili adekvatni materijali za jednostavno uključivanje finansijskog obrazovanja u postojeći kurikulum.

Sparkasse banka
Sparkasse banka

– Vjerujemo da je osnaživanje pojedinaca, posebno mladih ljudi, u razvijanju zdravih finansijskih navika ključno za njihovu budućnost i sposobnost donošenja pametnih finansijskih odluka, što je temelj održivog individualnog i društvenog prosperiteta. Zbog toga je finansijsko opismenjavanje duboko i dugoročno integrisano u naš poslovni model, kao i naša opredjeljenost da se ovakvi programi implementiraju u zajednicama u kojima poslujemo. Saradnja sa Ministarstvom USK i Ministarstvima obrazovanja drugih kantona, našim partnerima u ovom projektu, omogućit će nam da zajednički radimo na stvaranju boljih uslova za finansijsko obrazovanje i osnaživanje naših mladih generacija, izjavio je Amir Softić, Predsjednik Uprave Sparkasse Banke

Sparkasse banka
Sparkasse banka

– U vrijeme velikih tehnoloških i ekonomskih promjena, evidentna je potreba za upoznavanjem djece sa temama finansijske pismenosti i poduzetništva još od ranog djetinjstva. Zbog toga Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK u potpunosti podržava ovu inicijativu i potrudićemo se da ova vrsta edukacije bude dugoročno uvrštena u plan rada škola, izjavio je Ministar Denis Osmankić.

Sparkasse banka nastavlja sa aktivnostima i saradnjom i sa ostalim Ministarstvima obrazovanja širom BiH kako bi se program osnaživanja finansijske pismenosti i promovisanja zdravih finansijskih navika implementirao i u drugim zajednicama širom zemlje.