Održan okrugli sto – “Dualno obrazovanje – kombinacija teorije i prakse”

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i JU „Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije“ Ilidža održan je Okrugli sto “Dualno obrazovanje – kombinacija teorije i prakse“. Ova interaktivna radionica realizirana je kao jedna od aktivnosti u okviru Projekta „Learning by Doing“ – “Učenje kroz rad” koji finansira Evropska unija putem IPA fondova.


Imajući u vidu perspektive budućeg ulaska Bosne i Hercegovine u EU, ovaj događaj je imao za cilj potaknuti tvorce obrazovnih politika da usklade svoje strateške razvoje za poduzetničku kompetenciju i stručno obrazovanje, a u pravcu promovisanja dualnog obrazovanja i povezivanja realnih potreba rada sa upisnom politikom u školama.
Raspravljalo se o problemima i mogućnostima za napredak kada su u pitanju stručne i poduzetničke kompetencije učenika-budućih radnika, kao i mogućnosti implementacije dualnog obrazovanja u svjetlu dosadašnjih dobrih praksi.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Privredne komore KS, direktori i nastavni kadar srednjih stručnih škola na području Kantona Sarajevo, koji su ukazali na potrebu za podučavanjem poduzetništva u odgojno-obrazovnim ustanovama te oblikovanjem odgovarajućih orijentiranih programa. Zakon kojim se reguliše ova oblast je u pripremi, a svi prisutni su se složili da je potrebno dodatno raditi na strateškim aktivnostim koji bi doprinijeli većem sistemskom povezivanju obrazovnog i privrednog sektora.

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta “Learning by Doing”, dok su Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Privredna komora Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.
Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing.

(Školski.ba)