Nagli porast zaražene djece koronavirusom u Tuzlanskom kantonu

Sva djeca koja se liječe u COVID - 19 dječijem odjeljenju Klinike za dječije bolesti imaju srednje tešku kliničku sliku.


U Klinici za dječije bolesti Univerzitetsko – kliničkog centra u Tuzli PCR u proteklih sedam dana došlo je do naglog povećanja broja hospitalizirane djece oboljele od COVID – 19.

Uz oboljelu djecu leže i majke pratilje koje takođe imaju pozitivan PCR test na COVID – 19, a većina majki pratilja ima i razvijenu blagu do srednje tešku kliničku sliku. Trenutno u COVID – 19 dječijem odjeljenju Klinike za dječije bolesti leži šestero djece i pet majki pratilja.

Terapijski tretman

– U prošli petak smo imali slučaj majke pratilje koja je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja COVID – 19 infekcije zahtijevala dodatni terapijski tretman te je nakon konsultacije infektologa obavljen premještaj u Kliniku za infektivne bolesti. Sva djeca koja se liječe u COVID – 19 dječijem odjeljenju Klinike za dječije bolesti imaju srednje tešku kliničku sliku uz rentgenološki opisane pneumonije, hematološke parametre karakteristične za infekciju kao povremenu potrebu za oksigenoterapijom i primjenom venske terapije antibioticima, kaže za “Avaz” doc. dr Lejla Osmančević, v.d. načelnica Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla.

Ovaj nagli porast oboljele djece je nametnuo potrebu za proširenjem kapaciteta COVID – 19 dječijeg odjeljenja, te je u dogovoru sa menadžmentom UKC Tuzla, a uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera taj posao i realizovan.

Prva Post Covid ambulata

– Trenutno kapiciteti COVID – 19 dječijeg odjeljenja broji 19 kreveta od toga 14 velikih i 15 malih krevetića uz svu opremu neophodno u slučaju teške i životno ugrožavajuće djece za koje je potrebna i primjena mehaničke ventilacije, odnosno priključivanje na respirator. Također se pojavila potreba za formiranjem post COVID – 19 ambulate u kojoj se planiraju pratiti djeca nakon izliječenja, a koja su bila hospitalizirana na Klinici za dječije bolesti ili se radi o djeci koja su razvila određene postkovidalne komplikacije i zahtijevaju praćenje od strane pedijatara različitih specijalnosti, kaže doc.dr Osmančević.

Prema odluci menadžmenta UKC Tuzla ovo je prva post Covid ambulata koja je formirana u ovoj ustanovi, a koja bi trebala obavljati tretman djece nakon preboljele COVID-19 infekcije.