Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS osiguralo 500.000 KM za novi javni poziv

"Uključili smo aktivnosti za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života."


Foto: Vlada KS

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS osiguralo je dodatna sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za nove projekte, ukupne vrijednosti od 500.000 KM.

S tim u vezi, 24. maja 2024. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz sljedećih oblasti:

  1. Programa/projekata/aktivnosti za djecu i mlade do 19. godine života u ukupnoj vrijednosti od 150.000 KM,
  2. Programa/projekata/aktivnosti u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini u ukupnoj vrijednosti od 50.000 KM i
  3. Programa/projekata/aktivnosti iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života u ukupnoj vrijednosti od 300.000 KM.

Tim povodom, ministrica Naida Hota-Muminović naglasila je da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje sad već u kontinuitetu uspješno sarađuje s nevladinim sektorom:

 – Prethodne godine prijavili su se kvalitetni projekti i programi, koji su se pokazali veoma korisni za naše učenike i društvo u cjelini. Prošlogodišnji uspjeh u realizaciji projekata i programa smo shvatili kao znak da ove godine trebamo proširiti Javni poziv. Uključili smo aktivnosti za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života, za šta je iz Budžeta obezbijeđeno dodatnih 300.000 KM, izjavila je resorna ministrica Hota-Muminović.

Javni poziv otvoren je do 8. juna 2024. godine.

Više informacija moguće je pronaći na linku.