Ministarstvo obrazovanja dalo saopštenje javnosti o školi u KS koja nema direktora

U cilju objektivnog informisanja javnost.


Foto: Vlada KS / Facebook

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a posebno roditelja učenika i radnika Javne ustanove Osnovna škola „Aneks“ (u daljem tekstu: Škola), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) poslalo je obavijest za javnost, a mi vam istu prenosimo u cjelosti:

Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku 2. februara 2023. godine o odbijanju davanja saglasnosti za imenovanje Omera Begovića za direktora JU OŠ „Aneks“.

Omer Begović nije dobio saglasnost na imenovanje od strane Vlade iz razloga što nije odredio suspenziju s radnog mjesta za nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, lice S.A., protiv kojeg se vodio krivični postupak, a istom licu je bio svjedok odbrane u krivičnom postupku, dok je bio direktor OŠ „Grbavica I“. Napominjemo da je navedeno lice S.A. pravosnažno osuđeno u decembru 2021. godine. O propustima Omera Begovića, kao direktora OŠ „Grbavica I“, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su utvrdili niz neregularnosti, o čemu su informisali nadležne organe.

Ministarstvo je dana, 24. maja 2023. godine, imenovalo ovlašteno lice za predstavljanje i zastupanje Škole, obzirom da je Školski odbor propustio imenovati vršioca dužnosti direktora škole.

Vlada Kantona Sarajevo je 20. julan2023. godine razriješila Školski odbor OŠ „Aneks“, obzirom da isti nisu postupali u skladu sa svojim nadležnostima.

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje su dana, 14. septembra 2023. godine, imenovali vršioca dužnosti predsjednika Školskog odbora i 5. oktobra 2023. godine članove privremenog tijela.

Školski odbor je dana, 18. oktobra 2023. godine, raspisao konkurs za imenovanje direktora škole.U septembru 2023. godine raspisan je konkurs za imenovanje članova Školskog odbora Škole.  Po konkursu iz septembra 2023. godine, izabrani su i imenovani predsjednik Školskog odbora (predstavnik Ministarstva) i članovi Školskog odbora iz reda radnika i roditelja učenika Škole.

Na konkurs za člana Školskog odbora ispred Općine Novi Grad Sarajevo, javila su se dva kandidata, a načelnik Općine Novi Grad Sarajevo nije odabrao niti jednog od dva kandidata koja su se prijavila na Javni konkurs, a ispunjavali su uslove za imenovanje u skladu sa Zakonom.

Ministarstvo je urgiralo prema Općinskom načelniku aktima od 24. oktobra 2023. godine, 20. novembra 2023. godine i 29. januara 2024. godine, u vezi odabira jednog od dva kandidata po Javnom konkursu, na koje se u svim navratima načelnik Općine Novi Grad Sarajevo oglušio.

Školski odbor je 26. novembra 2023. godine imenovao vršiteljicu dužnosti direktora, čiji je mandat istekao 26. maja 2024. godine.

Dana 9. januara 2024. godine postupajući inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo izvršio je inspekcijski nadzor nad procedurom izbora direktora škole, u kojem je utvrdio niz neregularnosti, poput neovlaštenog otvaranja zatvorenih prijava kandidata, neizdavanja potvrde o prijemu prijava, nepoštivanju rokova i odredaba Pravilnika, a o čemu su izdati i prekršajni nalozi.

Dana 27. maja 2024. godine Ministarstvo je imenovalo ovlašteno lice za poslove direktora Škole.

Iz ranije navedenih činjenica, roditelji učenika i radnici OŠ „Aneks“ trebaju biti sigurni da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo neće dopustiti da ova osnovna škola bude tema za ubiranje sitnih populističkih bodova pojedinaca, niti će podržati bilo kakvu politizaciju ove teme.

 Također, učenici i roditelji učenika mogu biti sigurni da će se svi odgojno-obrazovni i drugi procesi unutar škole odvijati nesmetano, uključujući i procese poput izdavanja uvjerenja, svjedočanstava, održavanja eksterne mature i drugih procesa, a o čemu svjedoči i činjenica da je Ministarstvo 27. maja 2024. godine imenovalo ovlašteno lice za vršenje poslova direktora u ovoj školi.

Godinu dana bez direktora: Završava se nastava, ko će potpisati svjedočanstva?