KS: Prezentovan Izvještaj o obavljenom uvidu u organizaciju i rad osnovnih škola

Na jučerašnjoj sjednici Aktiva direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović prezentirao je Izvještaj o obavljenom uvidu u organizaciju i rad osnovnih škola u tekućoj školskoj godini.


Uvid u organizaciju rada 69 redovnih osnovnih škola kao i u tri paralelne – osnovne muzičke škole, tri centra i jedan Zavod vršili su timovi stručnih savjetnika Ministarstva.

Izrađen je tabelarni prikaz sa presjekom stanja u pojedinim oblastima a koja se odnose na broj učenika u školi, odjeljenja i prosječan broj učenika po odjeljenju, broj grupa na izbornim obaveznim predmetima i broj učenika po grupama, ukupan broj časova po nastavnim predmetima i razredima i potreban broj izvršilaca prema broju časova, broj stvarno angažiranih izvršilaca, broj nastavnika koji nastavnu normu dopunjavaju u školi i broj nastavnika koji iz škole dopunjavaju nastavnu normu u drugim školama. Prezentiran je i pregled stanja u segmentima koji se tiču zapošljavanja u prethodne dvije godine, raspodjele poslova i radnih zadataka u okviru 40-satne radne sedmice, napredovanja nastavnika; prekovremenog rada od mjeseca augusta do dana vršenja uvida, Budžeta škole i prosječnih troškova iz Budžeta po učeniku u 2015. godini, sticanja i raspodjele vlastitih prihoda, rad školske kuhinje itd.

Izvještaj bi, između ostalog, trebao poslužiti za donošenje novih, jedinstvenih kriterija za finansiranje u osnovnom obrazovanju, izradu novih pedagoških standarda i normativa, a u skladu sa realnim stanjem i potrebama škola, sve s ciljem poboljšanja ukupnog odgojno-obrazovnog rada u Kantonu Sarajevo.

Nakon diskusije, utvrđeno je da je Izvještaj u pojedinim dijelovima potrebno korigovati, u skladu sa preporukama i očitovanjima iz pojedinih škola. Nakon toga, prečišćeni tekst Izvještaja bit će objavljen na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i dostupan javnosti.

(Školski.ba)

 


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

Školski.ba
Školski.ba je informativno-edukativni portal namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini, učiteljima, nastavnicima i roditeljima.