KS: Počinje realizacija projekta vršnjačke edukacije iz oblasti bezbjednosti u saobraćaju

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo devetog decembra počet će realizaciju projekta vršnjačke edukacije iz oblasti bezbjednosti u saobraćaju, s ciljem unapređenja saobraćajne kulture mladih. U okviru projekta pod nazivom „Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju“, 75 učenika završnih razreda srednjih škola proći će odgovarajuću obuku o bezbjednosti u saobraćaju, a potom će stečena znanja prenositi svojim vršnjacima.


Projekt realizira resorno ministarstvo u saradnji sa Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Fakultetom za saobraćaj i komunikacije i profesorima srednjih škola.

– Projektom će biti obuhvaćeno oko 5000 učenika trećeg i četvrtog razreda srednjih škola na području Kantona Sarajevo. S obzirom na to da će mladi ovog uzrasta uskoro početi polagati vozačke ispite i da je riječ o osjetljivoj populaciji koja, prema sugestijama struke, uzrokuje veliki broj saobraćajnih nesreća i ugrožava bezbjednost u saobraćaju, Sektor za saobraćaj i edukaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS je pokrenuo ovu edukaciju, istakao je resorni ministar Elvir Kazazović.

Projekt će početi devetog decembra edukacijom profesora, koordinatora u projektu, po jednog iz svake škole, dok će 10. i 11. decembra početi edukacija učenika, budućih vršnjačkih edukatora. Svaka srednja škola je delegirala po dva učenika koji će proći obuku u trajanju od šest sati.

– Budućim mladim edukatorima će biti prenesena sva znanja i vještine o sigurnom učešću u saobraćaju, između ostalog, kako da percipiraju i prepoznaju riziko-faktore u saobraćaju, te kako da se suoče sa neželjenim i stresnim situacijama, navela je Melisa Mizdrak, stručna savjetnica u Sektoru za saobraćaj i edukaciju Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih. Prema njenim riječima, cilj edukacije je i prvencija različitih neželjenih ponašanja mladih u saobraćaju kao što su brza vožnja, upotrebe alkohola i narkotika.

U februaru naredne godine će početi najvažnija etapa projekta, kada će učenici edukatori u svojim školama, uz pomoć obučenih profesora, početi edukaciju svojih vršnjaka. Nakon edukacije, biće upriličena i evaluacija znanja učenika kroz odgovarajuće upitnike, kao i dodjela certifikata.

Projekt vršnjačke edukacije će se realizirati i narednih godina.

(Školski.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

Školski.ba
Školski.ba je informativno-edukativni portal namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini, učiteljima, nastavnicima i roditeljima.