Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo je revidirane nastavne programe za gimnazije i srednje škole stručnog obrazovanja.


Pomenuti nastavni planovi sa obavijestima su objavljeni na web stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba.

(Školski.ba)