Pomenuti nastavni planovi sa obavijestima su objavljeni na web stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba.

(Školski.ba)