Konkurs SPKD “Prosvjeta” Sarajevo za dodjelu stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2020/2021. godinu i isplaćivaće se za 10 (deset) mjeseci trajanja školske godine.


Upravni odbor SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020/2021 godinu.

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2020/2021. godinu i isplaćivaće se za 10 (deset) mjeseci trajanja školske godine.

  • Iznos stipendije za učenike osnovne škole je 80 KM mjesečno (800 KM za cijelu školsku godinu).
  • Iznos stipendije za učenike srednje škole je 100 KM mjesečno (1000 KM za cijelu školsku godinu).

Uslovi za dodjelu stipendija su:

  • da je kandidat državljanin BiH;
  • da kandidat i članovi porodičnog domaćinstva imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo;
  • da je kandidat redovan učenik koji prvi put upisuje školsku godinu i
  • da nije korisnik stipendije po drugom osnovu.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola sa prosjekom ocjena 3,5 i više sa prebivalištem na području kantona Sarajevo, a koji nisu korisnici stipendija ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo.

Prijave na konkurs sa dokumentacijom dostaviti na adresu do 8. februara, dana zaključivanja Konkursa.

Više informacija pogledajte na web stranici prosvjeta.com.ba.