“Fakat je vakat za mlade”: Lokalne zajednice kao rješenje problema mladih u BiH

Predstavnici krovnih tijela mladih u Bosni i Hercegovini pokrenuli su inicijativu za poboljšanje položaja mladih “Fakat je vakat za mlade”, a u okviru koje je raspisan i javni poziv za dodjelu javnih priznanja jedinicama lokalne samouprave za unaprijeđenje položaja mladih u BiH.


U BiH postoje zajednice koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanju uslova i kvaliteta života mladih ljudi u njima i za takve zajednice se treba znati i trebaju biti primjerom pozitivne prakse.

Javni poziv namijenjen je svim lokalnim zajednicama u BiH koje su u proteklom periodu realizovale aktivnosti i programe podrške za mlade u oblasti omladinskog aktivizma i organizovanja mladih, obezbjeđivanja prostora za mlade i rada sa mladima, lokalnih politika za mlade, razvoja potencijala mladih, zapošljavanja i inovativnosti.

Svi detalji javnog poziva dostupni su ovdje.

Cilj raspisivanja javnog poziva jeste potaknuti i druge lokalne samouprave da učine više na unaprjeđenju položaja mladih u njima.

– BiH se suočava sa problemom masovnog odlaska mladih koji je iz godine u godinu sve izraženiji, a mi kao dio rješenja vidimo intenzivniji angažman lokalnih zajednica, poručuje Nikola Kandić iz Vijeća mladih FBiH. Dodaje i da je sada poseban izazov i bojazan od pogoršanja trenutnog stanja zbog ekonomskih i društvenih posljedica koje struka predviđa zbog pandemije virusa COVID 19 koja je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu te uzrokovala globalne promjene.

Jedan je od načina lakšeg prevazilaženja trenutne situacije mogla bi biti reakcija lokanih zajednica na osnovu već postojećih pozitivnih primjera.

– Fakat je vakat da nagradimo lidere… jer pozitivne priče zajednica su nam važne, poruka je Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

“Fakat je vakat za mlade” inicijativa je koju je Vijeće mladih FBiH pokrenulo u saradnji sa drugim krovnim tijelima s ciljem kreiranja boljih uslova za život mladih u BiH, jačanja njihovih prava, intenziviranja saradnje struktura vijeća mladih te osnaživanja omladinskog sektora.

Inicijativom je predviđena realizacija niza aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju cilja, a među njima su info sesije o jačanju svijesti mladih o njihovim pravima i važnosti aktivnog djelovanja, javni pozivi za intenzivnije uključivanje lokalnih zajednica u rješavanje problematika ove populacije te organizacija događaja koji će okupiti sve relevantne subjekte te ponuditi konkretne prijedloge i rješenja.