Edukacija učenika Treće gimnazije Sarajevo o sigurnosti u saobraćaju

Izdvojili su da je učenicima posebno bila zanimljiva aktivnost sa naočalama za simulaciju uticaja alkohola i narkotika.


Foto: BIHAMK

Uposlenici BIHAMK-a održali su prezentaciju učenicima završnih razreda u Trećoj gimnaziji Sarajevo, pišu iz ovog udruženja.

U okviru posjete, učenici i nastavno osoblje upoznali su se sa radom BIHAMK-a i to o dijelu pružanja tehničke pomoći vozačima, članstvu, saobraćajno preventivnom sektoru odnosno projektima koji imaju za cilj povećanje sigurnosti u saobraćaju, međunarodnim saradnjama, kao i domenu informisanja javnosti o stanju na cestama.

Poseban akcenat je bio na održanom edukativnom predavanju o sigurnom ponašanju u saobraćaju kroz koje su imali priliku da se upoznaju sa rizicima i opasnostima sa kojima se mogu susresti u saobraćaju, kao i važnosti odgovornog ponašanja.

Izdvojili su da je učenicima posebno bila zanimljiva aktivnost sa naočalama za simulaciju uticaja alkohola i narkotika.

Na ovaj način su imali priliku da uvide kakav uticaj alkohol i narkotici imaju na organizam, te sa kakvim problemima u percepciji i koordinaciji se susreću osobe koje su pod dejstvom istih.