Projektne aktivnosti odnose se na “implementaciju definiranih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području, socijalno uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovni proces, te na obezbjeđenje dostupnog i kvalitetnog obrazovanja za djevojčice i dječake Rome”, a za njihovu implementaciju, u periodu od avgusta 2016. do decembra 2018. godine, planirana su sredstva u iznosu od  693,589.59 KM.

Tim povodom, najavljeno je potpisivanje  Memoranduma o saradnji između resornog ministarstva  i navedene organizacije početkom školske 2016/2017. godine.

Za koordinatoricu navedenih projektnih aktivnosti u ime Ministarstva imenovana je savjetnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Nihada Čolić.

(Školski.ba)