Devet strategija za dobro korištenje vremena u učenju

U procesu učenja treba da budete svjesni kako koristite svoje vrijeme. Vrijeme je važan resurs u organizovanju, određivanju prioriteta i postizanju ciljeva u učenju. Ali i za druge aktivnosti – druženje, porodicu, hobi itd.


3. Imajte plan. Kako možete ostvariti ciljeve bez plana? Većina ljudi zna šta želi, ali nemaju plan da to ostvare, osim običnim napornim radom. Naučite da sastavljate listu obaveza, koristite dnevne i nedjeljne planere. U planer unesite sve bitne događaje u vezi sa školom ili fakultetom. Kada su pismeni i usmeni ispiti, kolokvijumi, testovi, do kada treba predati seminarski rad itd. Kada su konsultacije, sastanci, vežbe. Plan možete predstaviti i grafički ako vam je tako lakše.

Vaš godišnji plan treba da se dnevno ažurira i preuređuje kako postepeno postižete zacrtano. Uspešni ljudi konstantno prave liste. To im omogućava da vode računa o prioritetima i da budu fleksibilni na promjenu prioriteta. Ovo bi trebalo raditi i sa ličnim i planovima učenja.

Lekcija koju treba da naučite je da što više vremena provedete planirajući vaše vrieme i aktivnosti, više ćete vremena imati za te aktivnosti. Postavljanjem ciljeva i uklanjanjem lopova vremena i takvim postupanjem svakog dana shvatićete da ćete imati dodatno vremena nedjeljno da iskoristite na one aktivnosti i ljude koji su vama najbitniji.

4. Analizirajte planirane aktivnosti. Problemi će se uviek javljati, vrijednost dobrog plana je da ih na vrijeme prepoznate i nađete rješenja. Dobro upravljanje vremenom omogućava da mjerite koliko ste blizu ciljeva jer ono što možete da mjerite, možete i da kontrolišete.  Uvijek pokušajte da djelujete preventivno. Dobra strategija učenja je da isplanirate reviziju pređenog materijala jednom nedjeljno.

5. Zapišite šta sve treba da uradite, zatim odlučite šta ćete uraditi odmah, a šta kasnije, za šta ćete zadužiti nekog drugog, šta ćete odložiti za neki naredni period.

6. Potrebno je da odredite na koliko ćete praviti pauze u učenju. Da li je to 45 minuta ili jedan sat? Koliko će vremenski iznositi pauze? Njihovu dinamiku. Nekad će vam biti potrebne češće pauze, na primjer ako je materija teža.


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

Školski.ba
Školski.ba je informativno-edukativni portal namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini, učiteljima, nastavnicima i roditeljima.