Predškolska ustanova u sastavu Društvenog centara Hermann Gmeiner Sarajevo SOS - Kinderdorf