Srednja

Najbolji profesor u BiH: “Kako Vedran razvedrava”

Mnogi profesori imaju određenu dozu humora, harizme, ogromne količine znanja, ali profesor Vedran Zubić ima i više od toga. Njegova želja je da učenici dolaze i odlaze sa njegovog časa sa osmijehom, a tim istim osmijehom im omogućuje lakše učenje njegovog predmeta i trudi se da svakome geografiju učini što više zanimljivom.

PROČITAJ VIŠE

U sarajevskim gimnazijama uvodi se smjer informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović imenovao je Radnu grupu za izradu Nastavnog plana i programa i Elaborata o uvođenju smjera informacijsko-komunikacijskih tehnologija u gimnazijama Kantona Sarajevo. Radna grupa, koju čine eksperti iz javnog i privatnog sektora te profesori sa Elektrotehničkog fakulteta, održala je prvi sastanak u cilju utvrđivanja plana rada.

PROČITAJ VIŠE